Afdækning af kognitive evner

Hvordan elevens kognitive evner kan afdækkes?


Raventest 
Kan anvendes til at analysere elevens evne til at løse non-verbale abstrakte opgaver. Det er en ikke verbal test, hvor det er vigtigt at nævne, at den ikke tester ikke verbale færdigheder[1]. ”Testmaterialet består af et sæt såkaldte matricer – også kendt fra andre intelligenstests. En matrice er en figurrække arrangeret efter et bestemt princip. Den sidste figur i rækken mangler og skal bestemmes ud fra et sæt svarmuligheder. Bestemmelse af det rigtige svar kræver, at testpersonen gennemskuer det princip, hvorefter figurrækken er arrangeret. Ravens matricer er en klassisk og meget udbredt måde at teste intelligens på. Testen loader højt på g-faktoren, hvilket vil sige, at en høj score er en god indikation af generel intelligens”[2]. Elevens løsninger kan inddeles i 3 kategorier, global, analyse og helhedstænkende, hvilket er en teoretisk udvidelse af Raven. Læreren kan efterfølgende foretage en fejlanalyse af elevens svar. Man kan anvende den standardiserede på 2 måder: Efter alder og efter præstation[3] 

Vario 
tester arbejdshukommelsen ved at vurdere elevens evne til at huske og gengive forskellige talrækker og rytmer med forskellig hastighed. Der indgår også hæmmende funktioner i testen.


Digit
tester cifferspændvidde og viser noget om elevens kapacitet til at gengive tilfældigt strukturerede talrækker. Den afdækker korttidshukommelsens kapacitet. Eleverne gengiver cifre, der er oplæst, en traditionel statisk spændvidde-test.
[1] Rønnow 2011
[3] Rønnow 2011