fredag den 4. november 2011

Specialklasse

Praktik i en specialklasse


I min praktik spekulerer jeg på:
1. Hvad er de særlige hensyn der skal tages?
2. Hvad er den særlige støtte jeg kan tilbyde?


1. Jeg ved at der skal tages hensyn til elevernes individuelle kognitive udvikling og deres faglige standpunkt. Typisk i en specialklasse hvor diagnoserne er ADHD og autisme har eleverne brug for undervisning der tager højde for netop de vanskeligheder disse diagnoser stiller. Ifølge Anne-Vibeke Fleischer har disse børn vanskeligheder med de eksekutive funktioner. Det vil sige at det stiller krav til undervisningen, at den er tydelig og systematisk, da eleverne typisk ikke magter at overskue et helt forløb selv. Undervisningen skal deles ind i små sekventielle dele, hvor man som lærer hjælper eleverne med at samle sekvenserne til slut - også kaldet deduktiv, bottom-up (man begynder med detaljen og arbejder sig op til et overordnet mål).