fredag den 4. november 2011

Specialklasse

Praktik i en specialklasse


I min praktik spekulerer jeg på:
1. Hvad er de særlige hensyn der skal tages?
2. Hvad er den særlige støtte jeg kan tilbyde?


1. Jeg ved at der skal tages hensyn til elevernes individuelle kognitive udvikling og deres faglige standpunkt. Typisk i en specialklasse hvor diagnoserne er ADHD og autisme har eleverne brug for undervisning der tager højde for netop de vanskeligheder disse diagnoser stiller. Ifølge Anne-Vibeke Fleischer har disse børn vanskeligheder med de eksekutive funktioner. Det vil sige at det stiller krav til undervisningen, at den er tydelig og systematisk, da eleverne typisk ikke magter at overskue et helt forløb selv. Undervisningen skal deles ind i små sekventielle dele, hvor man som lærer hjælper eleverne med at samle sekvenserne til slut - også kaldet deduktiv, bottom-up (man begynder med detaljen og arbejder sig op til et overordnet mål).

2 kommentarer:

  1. Måske kommer det et andet sted på siden - men lige ummiddelbart kan jeg ikke se en liste med referencer? Det kunne være godt med en 'læseliste' til andre interesserede.

    Jeg tænker også, om du evt. skulle gøre noget for at få læsere... Kan du linke til andre steder? Det ville være en guldgrube for speciallærere at have adgang til andres viden på denne måde.

    SvarSlet
  2. Du får lige en kommentar til - jeg kan nemlig ikke skrive kommentarer til undersiderne.

    Din blog viser didaktisk refleksion på et meget højt plan. Du viser, at du er i stand til at udføre gennemtænkt praksis og at både håndtere og beskrive denne praksis. Desuden kan du med hjælp fra din store viden planlægge og evaluere både det, du har gennemført og reflektere over dine egne handlemuligheder. Du kan forstå og håndtere teori og har fanget hvordan teori og praksis hænger uløseligt sammen i professionelt lærerarbejde.

    SvarSlet